Retour sturen-Herroepingsrecht

 

Voor particuliere kopers hanteren ik de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst product.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.

Het is toegestaan het product te bekijken en/of te passen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen.

Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te bekijken en/of te passen, dan kan ik u daarvoor kosten in rekening brengen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken ik u om ons een e-mail, sturen via info@cindyssnuffelshop.nl Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Ik zal u dan ook het retouradres terugmailen. Het retouradres kunt u ook vinden op het adreslabel van de verpakking. 


Ik verzoek u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 


Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u uw betaling, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

 


U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Ik schat dat deze kosten gemiddeld € 0.96 tot maximaal € 7.50 zullen bedragen. Let op!
Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: n.v.t.